region-ostergotland

Anslagsbevis 2023-09-19 för protokoll

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 28 augusti 2023 med Samordningsförbundet Centrala Östergötland har justerats den 11 september 2023

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier