region-ostergotland

Anslagsbevis 2023-08-24 för protokoll

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 21 augusti 2023 med hälso- och sjukvårdsnämndens presidium har justerats den 24 augusti 2023.

Beslutet i sin helhet finns tillgänglig i Regionhuset, registraturen, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier