region-ostergotland

Anslagsbevis av protokoll 2023-07-05

Härmed tillkännages att protokoll fört vid sammanträde den 20 juni 2023 med Regionfullmäktige har justerats den 5 juli 2023.

Ovanstående meddelande har denna dag satts upp på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Protokoll och sammanträdeshandlingar Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier