region-ostergotland

Tillkännagivande om inställd sammanträdesdag för regionfullmäktige 21 juni 2023

Härmed tillkännages att den planerade sammanträdesdagen för regionfullmäktige, onsdagen den 21 juni 2023, är inställd då alla ärenden och övriga sammanträdespunkter behandlades vid mötets första sammanträdesdag tisdagen 20 juni 2023.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier