region-ostergotland

Anslagsbevis 2023-05-22 protokoll

Härmed tillkännages att protokoll fört vid sammanträde med regionstyrelsen den 10 maj 2023 har justerats den 22 maj 2023

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier