region-ostergotland

Anslagsbevis 2023-04-04 för omedelbar justering av protokoll

Härmed tillkännages, att vid sammanträde den 4 april 2023 med hälso- och sjukvårdsnämnden har följande ärende, § 37 omedelbart justerats.

Beslut om leverantör vid upphandling av klimatrehabilitering

Dnr: RÖ 2022/6655

Beslutet i sin helhet hålls tillgängligt i Regionhuset, registraturen, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier