region-ostergotland

Anslagsbevis 2023-02-22 protokoll

Härmed tillkännages att protokoll fört vid sammanträde med regionstyrelsen den 1 februari  2023 har justerats den februari.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll:

Protokoll Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier