region-ostergotland

Anslagsbevis 2023-02-14 av protokoll

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 2 februari 2023 med Patientnämnden har justerats den 14 februari 2023

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk till protokoll patientnämnden Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier