region-ostergotland

Anslagsbevis 2023-11-21 för protokoll

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 13 november 2023 med hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats den 21 november 2023.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.


Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier