region-ostergotland

Anslagsbevis 2023-10-03 av protokoll

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 26 september 2023 med Trafik- och samhällsplaneringsnämndens presidium har justerats den 3 oktober 2023.

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 26 september 2023 med Trafik- och samhällsplaneringsnämndens presidium har justerats den 3 oktober 2023.

Beslutet i sin helhet finns tillgänglig i Regionhuset, registraturen, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier