region-ostergotland

Anslagsbevis av prototkoll 2023-12-20

Härmed tillkännages att protokoll fört vid sammanträde den 6 december 2023 med regionstyrelsen har justerats den 20 december 2023.

Ovanstående meddelande har denna dag satts upp på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Handlingar och protokoll Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier