region-ostergotland

Anslagsbevis 2023-05-05 av protokoll

Härmed tillkännages att protokoll fört vid sammanträde med regionstyrelsen den 5 april 2023 har justerats den 4 maj 2023

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk till protokoll Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier