region-ostergotland

Anslagsbevis 2023-02-10 av protokoll

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 25 januari med regionutvecklingsnämnden har justerats den 10 februari 2023.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Protokoll och sammanträdeshandlingar Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier