region-ostergotland

Nyheter

Alla nyheter från Region Östergötland.

 • Aktuellt

  Rekommendation till barn om vaccination mot covid-19 ändras

  Folkhälsomyndighetens rekommendation till grundfriska barn i åldrarna 12–17 år om att vaccinera sig mot covid-19 ändras 1 november. Anledningen är den mycket låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 bland barn och unga. Fortsättningsvis är det endast barn som tillhör riskgrupp för covid-19 och har blivit bedömda av barnläkare som kommer att erbjudas vaccination.
 • Aktuellt

  Östergötlands innovationsvecka snart här igen

  Den 7-13 november fylls Östergötland av event och möten på temat innovation, när East Sweden Innovation Week arrangeras för tolfte gången. En av höjdpunkterna är Innovation Day den 10 november, som i år handlar om cybersäkerhet.
 • Aktuellt

  Studenter får och ger stöd i vården

  De får praktiska kunskaper och stöd i sina studier medan vården får extra händer i omvårdnadsarbetet. Region Östergötland har anställt sjuksköterskestudenter som vårdbiträden i väntan på nästa tentamen.
 • Aktuellt

  Årets influensavaccinering startar

  Den 8 november börjar vaccinationerna mot årets influensa i Region Östergötland. Inledningsvis prioriteras personer som är 65 år eller äldre, och alla med ökad risk för att bli svårt sjuka.
 • Aktuellt

  Nytt arbetssätt ger eko i Europa

  Neurokirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping har infört ett nytt sätt att ta bakterieodlingar på skallben som tillfälligt opereras bort på patienter. Det har lett till att fler skallben kan opereras tillbaka och att behovet av konstgjorda benlock har minskat. Det nya arbetssättet uppmärksammas nu i hela Europa.
 • Aktuellt

  Ansöker om nationellt uppdrag inom epilepsikirurgi

  Region Östergötland kommer att ansöka om att få bedriva nationell högspecialiserad vård inom ytterligare ett område. Denna gång gäller det epilepsikirurgi.
 • Aktuellt

  Stark utveckling inom precisionsmedicin

  Införandet av precisionsmedicin går starkt framåt i Region Östergötland, även om det finns utmaningar både för regionen och i landet. I dag används den nya tekniken för diagnostisering och individanpassad behandling inom områden som cancer, ärftliga sjukdomar och infektionssjukdomar.
 • Aktuellt

  Framgångsrikt arbete kring allergi och vaccination

  Allergicentrums arbete med att utreda och vaccinera patienter som visar tecken på överkänslighet mot covid-19-vaccin har gett ringar på vattnet. Vaccinationsteamet i Linköping har inlett flera internationella samarbeten, och tagit fram nationella riktlinjer för vaccinering av patientgruppen.
 • Aktuellt

  Nytt styre i Region Östergötland

  Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna bildar ett nytt politiskt styre i Region Östergötland. För att få egen majoritet har en sakpolitisk överenskommelse gjorts med Sverigedemokraterna.
 • Aktuellt

  Flyktingar från Ukraina erbjuds vaccination

  Region Östergötland kommer att erbjuda kostnadsfri vaccination till personer från Ukraina som har dåligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta. Erbjudandet omfattar både asylsökande och dem som söker skydd enligt massflyktsdirektivet.
 • Aktuellt

  Ny forskningsstudie om täta bröst

  Kvinnor med tät bröstvävnad löper fem gånger större risk att få bröstcancer. I en färsk studie har Charlotta Dabrosin, professor och överläkare vid onkologiska kliniken på US, undersökt täta bröst och hittat intressanta fynd. När Cancerfonden nyligen lanserade årets Rosa bandet-kampanj var Charlotta Dabrosin på plats för att berätta om sin forskning.
 • Aktuellt

  Karriär inom undersköterskeyrket

  Undersköterskans viktiga och övergripande roll i operationsverksamheten lockade Emelie Johansson att vidareutbilda sig. Nu läser hon på halvtid till specialistundersköterska inom operation och anestesi. – Det är roligt att man som undersköterska har möjlighet att utvecklas, säger hon.
 • Aktuellt

  Förnyad strategi för arbetet mot beroende

  Nu finns en förnyad regional strategi för förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i Östergötland.
 • Aktuellt

  Östergötland först i landet med karriärstege för läkare

  Som första region i landet har Region Östergötland tagit fram en karriärstege för läkare. - Karriärstegarna är ett sätt att göra de interna karriärvägarna och möjligheten till professionell utveckling inom yrket tydligare för medarbetarna, säger Zilla Jonsson, HR-direktör i Region Östergötland.
 • Aktuellt

  Ny studie kring säkrare personförflyttningar

  Personförflyttningar är ett område med hög skaderisk för både vårdpersonal och vårdtagare. Nu startar Arbets- och miljömedicin vid Region Östergötland en studie för att öka kunskapen om personförflyttningar.
 • Aktuellt

  Nya mobila team stärker akutpsykiatrin

  Nu tar Region Östergötland ett nytt steg för att utveckla den psykiatriska vården i länet. För knappt två veckor sedan startade ett mobilt akutpsykiatriskt team sin verksamhet i Norrköping.
 • Aktuellt

  Sommarsäsongen i Östergötland visar på stark återhämtning

  Antalet gästnätter på kommersiella turistboenden uppgick till omkring en miljon i Östergötland under juni, juli och augusti. Det visar ny statistik från Tillväxtverket.
 • Aktuellt

  Samverkan ger tryggare vård för barn

  Ett väntrum på onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping (US) har förbättrats för barn. Det är en del i ett samarbete mellan specialistsjukvården för barn och specialistsjukvården för vuxna för att skapa en tryggare vård för barnen.
 • Aktuellt

  Vinnova tog del av Östergötlands innovationsbredd

  En presentation av Östergötlands innovationsekosystem, diskussioner om stöd till Östergötlands näringsliv och spännande nedslag i ett par av regionens styrkeområden. Det var innehållet när en grupp från innovationsmyndigheten Vinnova nyligen besökte Östergötland för ett studiebesök.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier