region-ostergotland

Nyheter

Alla nyheter från Region Östergötland.

 • Aktuellt

  24 miljoner till cancerforskning

  Cancerfonden har beslutat om att ge 24 miljoner kronor till flera forskningsprojekt vid Linköpings universitet. En av forskarna som leder projekten är Charlotta Dabrosin, professor i onkologi vid Linköpings universitet och överläkare vid onkologiska kliniken i Region Östergötland.
 • Aktuellt

  Nytt rapportverktyg ger tydligare bild av hur befolkningen mår

  Region Östergötland har tagit fram Områdesprofiler, ett nytt flexibelt digitalt verktyg som visar hur invånarna i ett visst område mår, baserat på levnadsvanor, socioekonomi och faktorer som påverkar hälsan. Verktyget ska ge vårdcentralerna stöd i det hälsobefrämjande arbetet.
 • Aktuellt

  Ny webbplats guidar till yrkesutbildningar

  Nu finns det en webbplats som guidar vuxna till det breda utbudet av yrkesutbildningar i Östergötland. Region Östergötland står, tillsammans med kommunerna i Östergötland och Tranås kommun, bakom den gemensamma webbplatsen Vuxenstudera i Östergötland.
 • Aktuellt

  Precisionshälsa förebygger sjukdom för individen

  Nya analysmetoder och verktyg i hälso- och sjukvården ökar möjligheten till mer individbaserad behandling av olika sjukdomar. Men det ger också nya förutsättningar att arbeta mer precist med förebyggande insatser. På onsdagen arrangerade East Sweden Medtech ett webbinarium om precisionshälsa.
 • Aktuellt

  Drop in-vaccinering i julhandeln

  Från och med fredag 26 november erbjuder Region Östergötland vaccinering mot covid-19 i I-huset på Tornby i Linköping, och på Norrköpings stadsbibliotek. Verksamheten pågår varje dag ända fram till jul.
 • Aktuellt

  Tredje vaccindos till ytterligare grupper

  Region Östergötland kommer i nästa steg att erbjuda en tredje vaccindos till personer från 50 år och uppåt, samt de från 18 år som ingår i medicinska riskgrupper. Erbjudandet går ut först när åldersgruppen 65 plus har nått en vaccinationsgrad på 80 procent.
 • Aktuellt

  Nytt ambulansflygplan visades

  I dag visades ett av sex nya ambulansflygplan upp vid Linköping city airport. Från februari nästa år finns flygplanen i beredskap för alla regioner i Sverige.
 • Aktuellt

  Testning för covid-19 rekommenderas återigen för alla med symtom

  Från och med måndag den 22 november rekommenderas alla från förskoleklass och uppåt testning vid symtom som kan vara covid-19. Det gäller både personer som är vaccinerade och personer som inte är vaccinerade. Gemensamt för alla är att stanna hemma och isolera sig vid symptom.
 • Aktuellt

  Färre dödsfall på US trots pandemin

  Färre personer avled på Universitetssjukhuset i Linköping (US) under pandemiåret 2020 jämfört med 2019. Det visar en granskning som Region Östergötland har gjort.
 • Aktuellt

  Unga och äldre led mest av isoleringen

  Främst unga och äldre uppger att de haft det svårt med ensamhet och isolering under pandemin. Många unga har också känt oro för att någon närstående ska bli sjuk i covid-19. Det visar årets folkhälsoenkät ”Hälsa på lika villkor”, där östgötar svarat på frågor om hur de mår och lever.
 • Aktuellt

  Projekt för nära hörselvård startar

  Ett nytt projekt ska förbättra servicen till dem som behöver hörapparat eller andra hörhjälpmedel. Projektet startar i fyra av länets mindre kommuner och innebär att det ska gå att få hjälp med enklare service på ortens vårdcentral.
 • Aktuellt

  Region Östergötland bra på ekologiska livsmedel i nationell jämförelse

  Region Östergötland ligger i topp med en helt fossilfri kollektivtrafik och har ökat andelen ekologiska livsmedel, men kan bli bättre på avfallsåtervinning. Det visar årets Öppna jämförelser av miljöarbetet i landets regioner.
 • Aktuellt

  Samlad digital utbudskatalog med kultur för barn och unga lanseras

  Nu lanseras den nya digitala regionala utbudskatalogen "Barnkultur Öst". Här samlas olika kulturaktiviteter som erbjuds för barn och unga i Östergötland via exempelvis förskola, skola, bibliotek och fritidsgårdar – samtidigt som den synliggör en rad olika kulturskapare.
 • Aktuellt

  Ny metod väntas ge fler organdonationer

  Trots en hög donationsvilja hos befolkningen i Sverige är det relativt få personer som avlider på det sätt som krävs för att en donation ska kunna bli av. Nu införs en ny metod för donation i Region Östergötland, donation efter cirkulationsstillestånd (DCD) som väntas öka antalet donationer.
 • Aktuellt

  Prisskillnader ska locka fler till kollektivtrafiken

  Få fler att åka kollektivt. Det är syftet med de prisändringar som trafik- och samhällsplaneringsnämnden nu gör i kollektivtrafiken.
 • Aktuellt

  Länstransportplan för Östergötland på remiss

  Åtgärder för att utveckla den regionala infrastrukturen. Det är grundinnehållet i den nya länstransportplanen för perioden 2022 till 2033. I dag beslutade trafik- och samhällsplaneringsnämnden om remissversionen som nu skickas ut för synpunkter.
 • Aktuellt

  Tidsintervallet mellan dos 2 och dos 3 ändras till 5 månader

  Folkhälsomyndigheten har beslutat att ändra tidsintervallet mellan andra och tredje dosen av vaccin mot covid-19 till fem månader. Rekommendationen gäller personer som är 65 år eller äldre. Region Östergötland kommer att skicka ut brev till alla som berörs av de nya rekommendationerna.
 • Aktuellt

  Festlig invigning av vårdcentralen Sandbyhov

  På onsdagen invigdes den nya Vårdcentralen Sandbyhov i Norrköping under festliga former. I det nybyggda huset finns inte bara vårdcentral utan även Folktandvården och familjecentralen.
 • Aktuellt

  Ingen tydlig koppling mellan provtagning och dödlighet i covid-19

  Dödligheten i covid-19 i Östergötland sticker inte ut jämfört med landet i övrigt, enligt nationell statistik och flera tidigare studier. ”Region Östergötland ser inte något tydligt samband mellan antalet avlidna och omfattningen på testverksamheten”, säger Stefan Franzén, medicinsk direktör.
 • Aktuellt

  Unga med underkända betyg mår sämre än andra

  De som har ett eller flera underkända betyg känner mer ångest och nedstämdhet, och använder mer alkohol och droger än de som har godkända betyg. Det visar ungdomsenkäten Om mig, där elever i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet svarar på frågor om hälsa och livsstil.
 • Aktuellt

  Färdplaner för styrkeområden klara: ”Skapar gemensam riktning”

  Region Östergötland har tillsammans med näringsliv, akademi och offentlig sektor tagit fram färdplaner för styrkeområden i Östergötland fram till år 2024. "Färdplanerna skapar en gemensam riktning som möjliggör tydliga prioriteringar och insatser till nytta för regionens näringsliv och konkurrenskraft", säger Richard Widén, regionutvecklingsdirektör.
 • Aktuellt

  Dags för årets influensavaccination

  Den 9 november börjar vaccinationerna mot årets influensa i Region Östergötland. Till att börja med prioriteras personer från 65 år och uppåt, samt de som löper en ökad risk för att bli svårt sjuka.
 • Aktuellt

  Dags för East Sweden Innovation Week igen

  Den 8-14 november arrangeras East Sweden Innovation Week för elfte gången. Det blir en fullmatad vecka med ett 40-tal olika arrangemang runtom i Östergötland.
 • Aktuellt

  Digitalt seminarium om återstarten efter pandemin

  Den 9 november samlar Region Östergötland en rad samhällsaktörer för att diskutera återstarten av vårt län efter pandemin. Det blir ett digitalt, livesänt seminarium om viktiga framtidsfrågor inom hälso-och sjukvård, näringsliv, kultur, idrott och friluftsliv.
 • Aktuellt

  Nya lokaler lyfter Familjecentralen

  Familjecentralen i Skäggetorp har flyttat till helt nya lokaler i stadsdelens centrum. Förutom att de är mer välplanerade och praktiska så är närheten till vårdcentralen också en fördel.
 • Aktuellt

  Åtta miljoner till forskning om brännskador

  Johan Junkers forskargrupp vid Katastrofmedicinskt centrum i Linköping har fått ett anslag på 8 miljoner beviljat av Familjen Erling-Persson stiftelse. Projektet syftar till att förbättra behandlingen av allvarliga brännskador genom hudodling med nya tekniker som 3D-printing.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier