region-ostergotland

Samhällsfarliga konfliktåtgärder lyfts bort från strejkvarsel

Förhandlingarna mellan Region Östergötland och Vårdförbundet om samhällsfarliga konfliktåtgärder avslutades i enighet på torsdagsförmiddagen. Vårdförbundet drar tillbaka de konfliktåtgärder som Region Östergötland identifierat som samhällsfarliga från den varslade strejken med start den 4 juni.

– Det är positivt att Vårdförbundet valde att dra tillbaka de konfliktåtgärder som vi ser skulle ha inneburit en fara för människors liv och hälsa om de skulle trätt ikraft den 4 juni, säger Karl Landergren, medicinsk direktör i Region Östergötland.

Sedan Vårdförbundet varslade om strejk från och med den 4 juni har Region Östergötland arbetat med att identifiera vilka konsekvenser en strejk skulle få och förbereda för att minimera konsekvenserna av en eventuell strejk. Samtidigt har regionens chefsläkarfunktion analyserat om stridsåtgärderna kan innebära en risk för människors liv och hälsa, det vill säga vara samhällsfarliga. Slutsatsen var att vissa av stridsåtgärderna skulle innebära fara för liv och hälsa.

– Det är vårt ansvar att upprätthålla patientsäkerheten och att se till att våra patienter får den vård som de behöver och inte riskera deras liv och hälsa, säger Karl Landergren.
Exempel på en patientgrupp som skulle ha drabbats av de stridsåtgärder som bedömdes som samhällsfarliga är allvarligt hjärtsjuka patienter, såväl patienter som redan idag väntar på operation som patienter som insjuknar hastigt. Andra exempel är patienter som väntar på cancerutredning och där röntgenundersökningar skulle behöva skjutas upp. Region Östergötland skulle också ha haft begränsade möjligheter att isolera patienter med allvarliga, smittsamma sjukdomar eftersom all infektionsverksamhet på Universitetssjukhuset skulle behövt stängas.

Förhandlingar mellan Region Östergötland och Vårdförbundet om de samhällsfarliga konfliktåtgärderna har genomfört under veckan. Resultatet av förhandlingarna blev att Vårdförbundet drar tillbaka (återtar) de åtgärder som skulle inneburit en risk för människors liv och hälsa från varslet om strejk med start den 4 juni.

Arbetet fortsätter nu med intensiva förberedelser för att hitta olika sätt att minimera effekterna av de konfliktåtgärder som kvarstår i strejkvarslet från den 4 juni. Ett antal verksamheter inom Universitetssjukhuset berörs direkt av strejken.

– Det kommer att krävas extra ansträngningar inom alla de verksamheter som omfattas av konfliktåtgärder för att säkra patientsäkerheten och se till att våra patienter påverkas så lite som möjligt. Ett exempel är akutmottagningen på Universitetssjukhuset, där det kommer att krävas omfattande åtgärder för att upprätthålla verksamheten trots strejk, säger Karl Landergren.

– Vi kommer att fortsätta att följa upp eventuella risker för patientsäkerheten så länge som konflikten pågår för att försäkra oss om att samhällsfara inte uppstår. Om vi ser en sådan fara kommer vi att lyfta det med Vårdförbundet.

Text: kommunikation

Relaterad information

Exempel text...

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier