region-ostergotland

Vårdförbundet varslar om strejk i Region Östergötland

Vårdförbundet har i den pågående konflikten varslat om strejk i fem regioner, bland annat i Region Östergötland. Arbete pågår nu med att analysera vad strejkvarslet innebär och vilka konsekvenser det kan få om det träder i kraft. Utgångspunkten för arbetet är att patientsäkerheten alltid måste värnas – ingen patient ska utsättas för risker till följd av konflikten.

Beskedet om varsel kom från Vårdförbundet till Region Östergötland på förmiddagen den 21 maj. Hur många medarbetare i Region Östergötland som berörs av varslet är ännu inte klarlagt. Varslet riktar sig mot Universitetssjukhuset i Linköping och gäller biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

Arbete har nu inletts i den arbetsgrupp som funnits sedan konflikten startade med att analysera vad varslet innebär och hur det påverkar regionen om det skulle träda i kraft. Därefter påbörjas arbetet med att göra vad som kan göras för att minimera effekterna för patienter och medarbetare.

– Om strejken bryter ut kommer den att få stor påverkan, men hur stor den kan bli har vi inte överblicken över ännu. Vårt fokus är som tidigare under konflikten att värna liv och hälsa och säkerställa akut vård och vård som inte vänta, säger Karl Landergren, medicinsk direktör och sammanhållande för den centrala arbetsgruppen.

Text: kommunikation

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier