region-ostergotland

Folktandvården Östergötland först ut som universitetssjukvårdsenhet

Folktandvården Östergötland blir en universitetssjukvårdsenhet. Det är första gången en tandvårdsorganisation får denna status i Sverige.

– Att Folktandvården i Östergötland som första tandvårdsorganisation i landet får denna status är ett glädjande besked som har betydelse både för patienterna och för medarbetarna, säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M).

Det är regiondirektören som i samråd med rektor på Linköpings universitet har beslutat att Folktandvården i Östergötland får status som universitetssjukvårdsenhet – detta efter att verksamheten har granskats mot en uppsättning kriterier av bland annat universitetssjukvårdskommittén.

I Region Östergötland har nu 34 verksamheter statusen universitetssjukvårdsenhet. Deras verksamhet bygger på ett nära samarbete mellan universitet och klinisk verksamhet, i syfte att driva utvecklingen av högkvalitativ vård och bidra till relevant kompetensförsörjning. Integrationen av forskning och klinisk vardag gör det möjligt att identifiera och fylla kunskapsluckor och snabbt föra ut resultaten i vården.

Ytterst handlar arbetet om att skapa nytta för patienter och invånare som ska få tillgång till bästa tillgängliga kunskap och kompetens.

– För mig handlar det om Folktandvården som kunskapsorganisation. Som patient ska man kunna känna sig trygg med att vi ligger i framkant vad gäller forskning och utveckling, säger Anna Carin Dahlgren, tandvårdsdirektör i Östergötland.

Text: kommunikation

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier