region-ostergotland

Regionen öppnar för privata utförare inom gynekologi i öppenvård

Hälso- och sjukvårdsnämnden har godkänt förslaget till regelbok för vårdval gynekologi i öppenvård. Därmed blir det möjligt för privata vårdgivare att etablera sig inom öppenvårdsgynekologin.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i början av året att införa vårdval inom öppenvård för gynekologi. En anledning är bristen på specialister inom kvinnosjukvård och långa väntetider inom öppen specialiserad gynekologi.

Under året har en regelbok för vårdvalet tagits fram, som nämnden nu har godkänt.

– Det här är ett viktigt steg som ökar kvinnors valfrihet och stärker patientens ställning inom ett intimt och integritetskänsligt område i vården, säger Annicki Oscarsson (KD), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

I regelboken listas de uppdrag och krav som leverantören måste uppfylla. Basuppdraget är gynekologi i öppenvård för patienter som söker vård eller patienter som remitteras från andra vårdgivare.

Förutom ökad valfrihet är målet att förbättra tillgängligheten för patienterna.

– Vårdvalet möjliggör för småskalig vård, fler vårdgivare och ökad tillgänglighet. Vår förhoppning är att vårdvalet ska kunna locka hit gynekologer från andra delar av landet, säger Fredrik Sjöstrand (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Grunden för vårdval är lagen om valfrihetssystem (LOV). Vårdvalet löper tills vidare och för att en leverantör ska få bedriva gynekologisk öppenvård inom ramen för vårdvalet krävs att regionen har auktoriserat, det vill säga godkänt, leverantören. Regelboken har tagits fram i samarbete med den regiondrivna verksamheten.

Text: kommunikationsenheten

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier