region-ostergotland

Alla vinner med ny metod för MR-undersökningar

Fyra personer i en sjukhuskorridor.
Angelica Höök, specialistsjuksköterska på barnsmärtenheten och de tre röntgensjuksköterskorna Johan Kihlberg, Elin Algotsson och Ingela Ericsson som har utbildats för att sedera barn inför magnetkameraundersökningar på röntgenkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Att röntgensjuksköterskor söver små barn vid magnetkameraundersökningar har blivit verklighet genom ett samarbete mellan flera verksamheter. Med den nya rutinen görs mer med mindre resurser. ”Arbetssättet innebär en betydligt bättre resursanvändning. Vi vinner alla på det här”, säger röntgensjuksköterskan Johan Kihlberg.

Magnetkameraundersökningar är en utmaning för små barn som behöver ligga helt stilla i ett trångt utrymme under hela den högljudda proceduren. Traditionellt har de små patienterna sövts av narkospersonal inför MR-undersökning, men sedan några år har ett nytt arbetssätt införts på Universitetssjukhuset i Linköping, US. I stället för att ta ett narkoslag i anspråk, har röntgensjuksköterskor utbildats i att sedera barnen med hjälp av en nässpray. Sedering är ett tillstånd av lugn, dåsighet eller sömn som det är frågan om här.

– Man sederar på ett sätt som gör att barnen är ganska lättväckta. Det innebär att man inte kan göra något som gör ont, men det fungerar väldigt bra här, säger Angelica Höök, specialistsjuksköterska på barnsmärtenheten på Universitetssjukhuset i Linköping (US).

Metoden används på barn som är minst sex månader gamla, men inte väger mer än 20 kilo. För att det ska fungera optimalt ska barnen ha ätit och undersökningstiderna ligger mitt på dagen när barnen i åldersgruppen brukar sova. Efter att ha fått nässprejen somnar barnen, oftast i en förälders famn. Under undersökningen övervakas barnens puls och syrgasmättnad.

Nu har de 200 första sederingarna utvärderats och resultatet har överraskat alla. I 192 fall, alltså 96 procent av alla patienter, har undersökningarna genomförts som planerat.

– Det är ett väldigt bra utfall. Vi har heller inte sett några komplikationer av läkemedlet, säger Johan Kihlberg, en av de tre röntgensjuksköterskor på röntgenkliniken på US som genomför sederingarna.

Arbetssättet har flera fördelar. Med sedering i stället för narkos tar undersökningen 60 minuter i stället för 90. Vårdnadshavare kan vara med hela tiden och det ger trygghet för både barnen och föräldrarna. Dessutom avlastas en redan hårt ansträngd narkossjukvård.
Att det har flutit på så bra tillskriver de inblandande det goda samarbetet mellan röntgenkliniken, barnsmärtenheten och anopiva (anestesi, operation och intensivvård) på US.

Med framgångarna i ryggen siktar man framåt. Kanske kan man öka spannet så att även äldre barn kan komma i fråga för sedering.

Text: David Moberg
Foto: Alfred Rombo


Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier