region-ostergotland

Miljöteknikpris delades ut på Eday 2023

Leende kvinna med brunt hår håller en blombukett och ett diplom i händerna. Miljön är en konferenslokal.
Helena Helgegren, miljöteknikpristagare vid Eday 2023.

Vad kan vi alla göra för att skapa utveckling inom grön omställning? Ett 90-tal deltagare samlades på Eday 2023 torsdag den 25 maj. Som avslutning delades årets miljöteknikpris ut till en inspiratör inom klimatneutralt byggande.

Den tioårsjubilerande konferensen samlade ett 90-tal aktörer från offentlig sektor, privat sektor och akademi på Linköping Konsert och kongress.

Richard Widén, regionutvecklingsdirektör, medverkade i eftermiddagens framtidspanel som bland annat diskuterade hur de olika aktörerna kan samverka i omställningsinitiativ.

– Eday är för mig en bekräftelse på att samtalet och mötet mellan människor är viktigt för den fortsatta omställningen. Arenor som den här behövs och är något vi ska fortsätta arrangera, säger Richard Widén.

Malin Thunborg, chef enheten för tillväxt och marknadsföring vid Region Östergötland, talade om kompetensförsörjning som en av nyckelutmaningarna för en hållbar omställning.

– Kompetensbristen märks redan i alla branscher. Företagen och arbetslivet i sin helhet måste göra sin framtidsanalys och fundera på vilka kompetenser de kommer att behöva, säger Malin Thunborg.

Stipendiat i byggbranschen

Årets miljöteknikpris tilldelades Helena Helgegren, hållbarhetschef på Åhlin & Ekeroth Byggnads AB, för sitt engagemang i Östergötland bygger klimatneutralt. Priset utgörs av ett stipendium på 10 000 kronor och delas ut av organisationerna Cleantech Östergötland, Avdelningen för industriell miljöteknik vid Linköpings universitet och Almi Östergötland.

Huvudtalare vid konferensen var Jakob Trollbäck, designer som 2015 skapade den visuella identiteten för FN:s globala mål, samt Lena Ek, tidigare miljöminister som nu har regeringens uppdrag att ta fram förslag till en strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och växande svensk bioekonomi.

Bakom EDAY 2023 står Cleantech Östergötland, Region Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings universitet och Vreta Kluster.

Text: Maria Hedberg

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier