region-ostergotland

Nytt tillstånd för nationell högspecialiserad vård

Region Östergötland har tilldelats ytterligare ett tillstånd för nationell högspecialiserad vård. Tillståndet gäller vård av svåra hudsymtom.

Nämnden för nationell högspecialiserad vård har idag fattat beslut om tillstånd för nya vårdområden. Uppdraget till Region Östergötland innebär rådgivning, utredning, behandling och uppföljning av personer med svåra hudsymtom.

– Den nationella högspecialiserade vården är viktig för Universitetssjukhuset i Linköping och för hela sjukvårdsregionen. Det är glädjande att Region Östergötland idag har tilldelats ytterligare ett tillstånd, säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M).

Region Östergötlands kvalificerade kliniska hudverksamhet och goda forskning inom hudsjukdomar kan fortsätta som tidigare men ges större möjligheter till samarbete och utveckling. Utöver Region Östergötland får även regionerna i Stockholm, Skåne, Uppsala och Västra Götalandsregionen tillstånd att bedriva vård inom området svåra hudsymtom.

Tillståndet gäller från 1 juli 2024 och innebär att det fem enheterna ges ett gemensamt ansvar för en högkvalitativ och jämlik vård till patienter med svåra hudsymtom.

– Tillståndet bekräftar att vi bedriver högkvalitativ vård av svåra hudsymtom och framstående forskning inom diagnosområdet. Genom samverkan med vår nationella brännskadeenhet, som vårdar de allra svåraste hudsymtomen, får vi förutsättningar att samla spetskompetenser för att behandla hela spektrumet av svåra hudsjukdomar, säger Johan D Söderholm, medicinsk rådgivare med ansvar för Region Östergötlands högspecialiserade vård.

Sedan tidigare har Region Östergötland tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård av svåra brännskador, neuromuskulära sjukdomar, rekonstruktiv kirurgisk behandling för kvinnor med förlossningsskador, kurativ behandling av vulvacancer, könsdysfori och inom området osteogenesis imperfekta (en form av ärftlig benskörhet).

Text: kommunikationsenheten

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier