region-ostergotland

Region Östergötland deltar i Vitalis

När e-hälsokonferensen Vitalis startar i dag deltar Region Östergötland i en rad punkter för att berätta om sitt utvecklingsarbete.

– Vi ligger långt framme inom en rad områden här i Östergötland och vi vill dela med oss av de kunskaper och erfarenheter vi har, säger Robert Ring, tillförordnad utvecklingsdirektör i Region Östergötland.

Vitalis är Nordens ledande konferens och utställning kring e-hälsa, teknik och framtidens vård och omsorg. Mässan och konferensen arrangeras den 23–25 maj för representanter från kommuner, regioner, privata vårdgivare, myndigheter, akademi och industri.

– Vitalis är en bra mötesplats för att ha en dialog om framtidens utmaningar, möjligheter och lösningar i hälso- och sjukvården, säger Robert Ring. En viktig princip i vår strategi för kvalitet och utveckling är att vi ska påverka och påverkas av andra. Vitalis ger möjlighet till nya nätverk för att tillsammans med andra fördjupa samverkan i utvecklings-, digitaliserings- och förändringsarbete framåt.

Egenmonitorering på programmet

En viktig del av Vitalis är det omfattande konferensprogrammet. Och företrädare från Region Östergötland deltar i en rad punkter, både som föreläsare och i panelsamtal. Inom området egenmonitorering kommer projektledaren Erik Reinicke och verksamhetsanalytiker Sara Ribacke att berätta om Region Östergötlands arbete med uppföljning av egenmonitorering. Cecilia Lago, sjuksköterska på Vårdcentralen Boxholm, ska berätta hur de har använt egenmonitorering för astmatiker och projektledaren Linda Strang ska berätta om förarbetet bakom egenmonitoreringsprojektet.

– Egenmonitorering är ett av de områden där vi var tidigt ute i Östergötland, säger Robert Ring. Det gör att vi nu kan dela med oss av våra erfarenheter till andra inför deras arbete.

Andra representanter från Region Östergötland i konferensprogrammet är Maria Malmberg, utvecklingsledare, som ska föreläsa om arbetet med Nära Vård, Lotta Saleteg, e-hälsostrateg, som delar med sig av erfarenheter kring stöd och behandling via internet och Åsa Skagerhult, IT-arkitekt, som håller en masterclass i OpenEHR.

Dessutom ska Region Östergötlands chief medical information officer Reidar Källström delta i ett panelsamtal med titeln ”Från dagens journalsystem till morgondagens ekosystem” och utvecklingsledaren Christian Andersson ska berätta om hur Region Östergötland sätter fokus på patientens behov i framtidens vård med design som förhållningssätt. Från Folktandvården kommer utvecklingschef Per Bankvall som ska tala om digital tandvård.

Viktig arena

– Den här typen arenor och samtal är viktiga att delta i för att fånga upp trender och lärdomar från vår omvärld, säger Robert Ring. Det är också viktigt att vi hörs och syns med allt det vi gör bra i Region Östergötland, det skapar en stolthet när vi framträder på det här sättet.

Vitalis webbplats Länk till annan webbplats.

Text: kommunikationsenheten

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier