region-ostergotland

1177 direkt på alla vårdcentraler

Processbild över 1177 direkt
1177 direkt nås via 1177.se. Den som söker vård loggar in med e-legitimation och får svara på frågor om sina symtom. Vid lindrigare symtom kan patienterna få råd om vad de kan göra själva. Om de vill ha mer råd kan de gå vidare och chatta med vårdpersonal. Vid behov kan de få en bokad tid med vården, antingen fysiskt eller via video.

Nu finns den nya tjänsten 1177 direkt på samtliga vårdcentraler i Östergötland och på regionala rehab-mottagningar. Nytt är också att patienter kan chatta med vården via 1177 direkt under kvällstid och helger.

1177 direkt innebär en helt ny, digital ingång till vården där den som söker vård beskriver sina symtom digitalt, får råd och möjlighet att chatta med vårdpersonal eller blir bokad till ett besök.

Sedan den 4 maj bemannas tjänsten även efter vårdcentralernas öppettider fram till klockan 21. Det går även att chatta med fysioterapeuter från regionens rehab-mottagningar under vardagar klockan 8-15.

Över 400 sjuksköterskor

I dagsläget arbetar över 400 sjuksköterskor i 1177 direkt, som började introduceras i mars. En av dem är Ewa Lindh, sjuksköterska på Vårdcentralen Lyckorna i Motala.

Hon har chattat med patienter sedan tjänsten infördes på vårdcentralen i början av april. Inför starten hade hon och kollegorna en föreställning om att främst den yngre generationen skulle använda 1177 direkt. Ganska snabbt insåg de att det inte alls är fallet.

– Att söka vård digitalt är inte en generationsfråga. Vi chattar med patienter i alla åldrar, även 70- och 80-åringar, säger Ewa Lindh.

För Ewa Lindh är 1177 direkt en möjlighet att erbjuda en mer inkluderande och jämlik vård.

– För många är det lättare att skriva än att prata, framför allt om känsliga saker. Till exempel om gynekologiska besvär eller psykisk ohälsa. 1177 direkt gör det lättare för dem att ta en första kontakt, något som de kanske inte hade gjort om vi bara erbjöd telefonen som kontaktväg.

Text: kommunikationsenheten

Sex veckor med 1177 direkt i siffror

  • 1 865 ärenden har kommit in
  • 20-39-åringar är den största målgruppen och står för 37,1 procent
  • Mellan klockan 8 och 11 skapas flest ärenden.
  • 7,5 procent har valt den administrativa ingången.
  • 216 invånare har fått råd om egenvård. Av dessa har 40,3% nöjt sig med egenvårdsråden och inte gått vidare till chatt.

Kort fakta om 1177 direkt

  • 1177 direkt nås via 1177.se och via knappval på telefon när patienten ringer sin vårdcentral eller 1177.
  • Patienten svarar på frågor om sina symtom, för att sedan antingen få råd om vad man kan göra själv, få chatta med vårdpersonal eller lotsas fram till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök.
  • Tjänsten har två ingångar: Sök vård och Administrativa frågor. Administrativa frågor kan till exempel handla om öppettider, patientavgifter, frikort eller fakturor.
  • 1177 direkt är upphandlad i ett nationellt samarbete mellan tio regioner och Inera. Införandet sker successivt och ser lite olika ut i regionerna.

Gå till 1177 direkt Länk till annan webbplats.

Läs mer om 1177 direkt Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

region@regionostergotland.se

Sociala medier