region-ostergotland

Ny roll utvecklar informationshanteringen i vården

En person som står i en korridor med fönster på sidan.
Reidar Källström är ny i rollen som Chief Medical Information Officer, CMIO, inom Region Östergötland.

Vid årsskiftet inrättade Region Östergötland en ny roll som ska fungera som en brygga mellan IT och vårdverksamheten i regionen. ”Det handlar om att fylla ett utrymme där saker ibland har hamnat mellan stolarna, men också att driva på utvecklingen när det gäller informationshantering i vården”, säger Reidar Källström, som är ny Chief Medical Information Officer, CMIO.

Informationshantering i hälso- och sjukvården är ett område som ligger mitt emellan de klassiska IT-frågorna och de rena verksamhetsfrågorna. Tidigare har det inte funnits någon struktur i Region Östergötland för att fånga upp det området ur ett strategiskt perspektiv. Men sedan årsskiftet har Reidar Källström den rollen. Som Chief Medical Information Officer, CMIO, är han medicinskt ansvarig för informationshantering, informations- och datadriven utveckling samt AI i Region Östergötland.

– Tanken är att jag ska fylla det här utrymmet och även jobba med att utveckla regionens informationshantering. Vi behöver ha ett strategiskt tänk för hur vi drar nytta av den information vi har, så att vi kan och vågar fatta rätt beslut. Man kan se det som en chefläkarroll när det gäller information i vården.

Reidar Källström har en lång och gedigen bakgrund i hälso- och sjukvården och Region Östergötland. Han kom till regionen redan 1999 som läkare och har genom åren bland annat varit verksamhetschef för urologiska kliniken och chef för centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård. Han har en stadig förankring i vården med andra ord.

– Ja, jag tror att jag vet hur behoven ser ut i vården och jag har ett brett nätverk som jag tror är bra i den här rollen, säger han.

Som CMIO kommer Reidar Källström att ha en rad frågor på sitt bord. Det handlar bland annat om att säkerställa att vårdinformationssystem, som patientjournalen, utvecklas i linje med hälso- och sjukvårdens behov men också att utveckla informationshanteringen, exempelvis att data struktureras så att den kan ge relevant kunskap.

– Om vi lyckas bättre med att strukturera data och dra nytta av de datamängder som finns i våra system kan vi skapa mer nytta för patienterna, säger han. Vi kan hitta riskgrupper för olika sjukdomar och bli ännu bättre i vårt förebyggande arbete.

Text: kommunikationsenheten
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier