region-ostergotland

Frågor om skärmtid och tillit i senaste ungdomsenkäten Om mig

Dagens unga spenderar en stor del av sin tid på digitala medier, vilket påverkar livet och hälsan både positivt och negativt. Det visar resultat från ungdomsenkäten Om mig, som genomförs i Östergötland varje höst. Majoriteten av alla unga i Östergötland har ett högt användande av alla sorters digitala medier, men det finns vissa könsskillnader.

– Tjejer spenderar i genomsnitt 3,5 timmar per dag på sociala medier, vilket är en timme mer än vad killarna gör. För spel/gaming gäller det omvända. Där är killarna de största användarna med i genomsnitt 2,7 timmar per dag, vilket är 1,6 timmar mer än tjejerna. Ungdomar med annan könsidentitet har ett högt användande av alla digitala medier, säger Hanna Henriksson, som är Region Östergötlands samordnare för enkäten.

De flesta uppger att de har lagom mycket skärmtid. Men nästan lika många tycker att de har för mycket skärmtid, framförallt bland tjejer, där en majoritet (52 procent) tycker att de har för mycket skärmtid.

Både plus och minus

Många unga tycker att de påverkas positivt av sina skärmaktiviteter. Det vanligaste svaret är att digitala medier är en stor källa till kunskap men också till glädje och underhållning.

Ungdomarna beskriver att de lär sig mycket och håller sig uppdaterade via digitala medier. Det är också ett enkelt och tillgängligt sätt att få ägna sig åt det som är roligt och gör en glad.

– Ungdomarna beskriver också att de träffar sina vänner och umgås via digitala medier, säger Hanna Henriksson.

Men många tycker också att de påverkas negativt av sina skärmaktiviteter. Det absolut vanligaste svaret är att skärmarna tar tid från annat följt av att det är lätt att fastna eller bli beroende. Här beskriver ungdomarna att deras skärmaktiviteter är en stor tidstjuv som stjäl tid från annat viktigt som läxor, träning och fritidsaktiviteter. Många uttrycker att de fastnar framför skärmarna och inte kan sluta.

– Ett annat vanligt svar är att ungas skärmaktiviteter gör dem stressade, deppiga och ångestfyllda, och att de får sämre självförtroende av att jämföra sig med andra på sociala medier, säger Hanna Henriksson.

Vad skulle då hjälpa ungdomar att minska sin skärmtid? Många beskriver att de skulle vilja göra det, men vet inte hur. Många tror att fler fritidsaktiviteter och socialt umgänge skulle hjälpa dem att minska sin skärmtid. Ett annat vanligt svar är att ta bort eller begränsa tillgången till skärmar.

– Det är vanligt att lägga ansvaret för att minska sin skärmtid på sig själv, men en del efterfrågar stöd från vuxna, säger Hanna Henriksson.

Minskad tillit till andra

En annan aktuell fråga är att ungdomar i Östergötland uppger allt mindre tillit till andra människor. Andelen ungdomar som litar mycket eller ganska mycket på andra människor har minskat med 18 procentenheter sedan 2018 och det är nu mindre än hälften (48 procent) som litar på andra.

– När ungdomarna tillfrågas vad de tror att minskningen beror på svarar många att människor ljuger och är falska, säger Hanna Henriksson.

Flera ungdomar beskriver också att minskningen är kopplad till sociala medier. Deras uppfattning är att det är lättare att utge sig för att vara någon annan via nätet. Där sprids även nyheter om våld och kriminalitet, vilket leder till otrygghet och osäkerhet.

Många ungdomar lyfter också samhällsutveckling och politik med bland annat gängkriminalitet och skjutningar som en orsak till minskad tillit.

Text: kommunikationsenheten

Fakta

Enkäten Om mig genomfördes hösten 2022 för nionde året i rad och är ett samarbete mellan Region Östergötland, länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland. Frågorna i enkäten har tagits fram tillsammans med ungdomar i länet.

Fler resultat från Om mig Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier