region-ostergotland

Region Östergötland ledde stor övning med Försvarsmakten

Sjukvårdspersonal i ett sjukvårdstält som flyttar en patient som ligger på en bår.
Under tisdagen genomfördes en stor övning där Region Östergötland medverkade. Här en bild från skadeplatsen i övningen.

Med cirka 500 deltagare och flera regionala aktörer var gårdagens övning på Malmen i Linköping den största som Region Östergötland deltagit i och lett. Det var också första övningen med Försvarsmakten sedan början av 1990-talet.

Övningen ingick som en del i den omfattande Försvarsmaktsövningen Aurora, som pågår under tiden 17 april-11 maj. Syftet med övningen den 2 maj var att skapa förutsättningar för civil-militär samverkan i länet. Förutom Region Östergötland och Försvarsmakten deltog Polismyndigheten, Räddningstjänsten Östra Götaland och Länsstyrelsen i Östergötland.

– Det här var den första samövningen någonsin där Försvarsmakten lämnat över stora delar av planeringen till en civil aktör genom, i det här fallet, Katastrofmedicinskt centrum, KMC, inom Region Östergötland, säger Andreas Westöö, verksamhetschef på KMC och övningsledare.

Scenariot för övningen var en robotattack mot helikopterflottiljen Malmen, med ett stor antal skadade. Under övningen spelades också en allvarlig trafikolycka i länet in och ytterligare en explosion, vilket sammantaget ledde till en stor belastning på sjukhusen runt om i Östergötland.

Plats för flera av övningsmomenten var ett skadeplatsområde i anslutning till helikopterflottiljen Malmen, där ett 100-tal skademarkörer togs om hand för transport till sjukhus. Medverkade gjorde också olika lokala ledningsfunktioner på sjukhusen runt om i länet, liksom ledningsstaber hos de olika aktörerna i övningen. På KMC övades de olika funktionerna i regional sjukvårdsledning, liksom delar av den politiska ledningen.

– Den här typen av stor övning, med flera samverkande aktörer och olika ledningsnivåer, är mycket värdefull eftersom den ger oss möjlighet att förbereda oss för att tillsammans hantera ett stort skadeutfall och stor påverkan på både sjukvård och andra samhällsfunktioner. Betydelsen av återkommande övningar kan inte överskattas, säger Andreas Westöö.

– Jag vill rikta ett tack till alla som deltog i planeringen av övningen och alla som övade för en god insats.

Text: kommunikationsenheten

Foto: Alfred Rombo

Ett kontors- och mötesrum med många skrivbord och personer.
På Katastrofmedicinskt centrum övades de olika funktionerna i regional sjukvårdsledning, liksom delar av den politiska ledningen.
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier