region-ostergotland

Samövar för barnens bästa

Två kvinnor och en man står runt en sjukvårdsbrits och tar hand om en patient.
Samarbete för att ta hand om patienten. Det var huvudsyftet med övningen.

När ett barn med livshotande tillstånd kommer till akuten samverkar medarbetare från olika kliniker och ambulanspersonal. I går övade de tillsammans på Clinicum vid Universitetssjukhuset i Linköping.

– Det allra viktigaste med den här dagen är att alla aktörer ska få samöva. De ska känna att de är ett team som använder varandras kompetenser för att tillsammans ge barnet ett optimalt omhändertagande, säger Sofia Freland, specialistläkare på akutkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping (US).

Hon är också organisatör och instruktör under den så kallade röda barn-övningen. Den kallas så för att det handlar om barn som kommer till akuten med livshotande tillstånd och därför har högsta prioritet (som symboliseras med röd färg) enligt beslutsstödet Rapid emergency triage and treatment system (RETTS). Barnen tas då omhand av ett akut-, ett barn- och ett anestesiteam när ambulansen kommer till sjukhuset.

– Det fungerar jättebra i dag, men lär man känna varandra och övar på att arbeta ihop blir man ett ännu mer sammansvetsat team och det ökar i slutänden patientsäkerheten, säger Sofia Freland.

Samverkan och omhändertagande

Mindre övningar kring detta genomförs varje månad, men en gång per år sker en större övning, som den i går. Då deltar medarbetare - med olika yrken- från länets tre akutkliniker, H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus på US, barn- och ungdomskliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, anopiva (anestesi, operation och intensivvård) på US liksom ambulanspersonal.
Teamen övar på fyra olika scenarier, exempelvis ett barn som varit med om en drunkningsolycka och ett barn som fått en allergisk chock. Varje scenario startar med att ambulanspersonalen får ett larm, åker till och jobbar på skadeplatsen för att sedan köra till akuten (Clinicum) där teamet står redo att ta hand om barnet (som under övningen är en docka).

– Förutom samverkan handlar dagen om att öva på att omhänderta patienten på bästa sätt utifrån den sjukdomsbild som finns, säger Sofia Freland.

Efter varje scenario görs en utvärdering och var och en får sätta upp ett personligt läromål inför nästa scenario.
Omkring 50 aktörer och 20 instruktörer deltog i övningen.

Clinicum är Region Östergötlands enhet för att utveckla och träna personal för olika allvarliga händelser i så verklighetsnära miljöer som möjligt.

Text: Cecilia Ottosson
Foto: Alfred Rombo

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

region@regionostergotland.se

Sociala medier