region-ostergotland

­­Närvårdsplatser invigda i Kisa

Två personer knyter ihop ett band.
Katharina Segerstéen (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Kinda kommun och regionrådet Annicki Oscarsson (KD) knöt ihop ett symboliskt band vid invigningen av närvårdsplatserna på Bergdala i Kisa.

Ett vårdcentrum i Kinda kommun har kommit ett steg närmare med invigningen av närvårdsplatserna på Bergdala i Kisa. ”Det är en vinst för medborgarna att kunna få den vård man behöver så nära som möjligt”, säger regionrådet Annicki Oscarsson (KD).

De tidigare sex korttidsplatserna på Bergdala har utökats till totalt nio platser – fyra korttidsplatser, fyra närvårdsplatser och en flexibel plats. Skillnaden är att en korttidsplats är avsedd för den som är medicinskt färdigbehandlad, men inte kan vara hemma. Närvårdsplatser är till för patienter med vårdbehov som ska behandlas.

Nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för den omställning som sker inom hälso- och sjukvården. Omställningen syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar. En viktig framgångsfaktor är att överlämningen av vårdansvaret mellan regionen och kommunen är smidig.

– Med nära vård blir det ingen pingpongmatch med patienterna. Kan man inte vara hemma, men heller inte ska vara på sjukhus så är det här något som det går snabbt att fatta beslut om, säger Susanna Bargello Högström, enhetschef på korttidsboendet.

Det finns en lång tradition av samverkan mellan kommunal och regional vård i Kinda kommun, något som fördjupas nu.

– Det här en fortsättning på ett arbete som har funnits länge och har fungerat väldigt väl, säger Nicklas Granqvist, geriatriker på Vårdcentralen Kisa.

Förra året tecknade Region Östergötland och Kinda kommun en avsiktsförklaring om att etablera ett vårdcentrum i kommunen. Syftet med ett vårdcentrum är att kunna bedriva mer av vården närmre patientens hemmiljö samt att öka kontinuiteten mellan patient och personal.

– Det ska vara klart 2030. Det är långt fram, men man ska inte glömma bort att det är flera mindre steg på vägen, säger Katharina Segerstéen (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Kinda kommun.

Text: David Moberg

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier