region-ostergotland

Kulturstipendiater prisades av regionfullmäktige

Bild på 2022 års kulturstipendiater. Från vänster regionutvecklingsnämndens ordförande Per Larsson, stipendiaterna Anna Zimmerman, Mohamed Sharara, Sandy Harry Ceesay, Anders Carlborg och Magali Bancel, samt regionfullmäktiges ordförande Nils Babtist. Stipendiaten Bettina Johansson hade inte möjlighet att närvara vid utdelningen.

Tonsättare, bildkonstnärer, filmare, författare och cirkusartist. 2022 års kulturstipendiater representerar en bredd av konstnärliga uttryck. Vid tisdagens regionfullmäktige fick de ta emot sina stipendier.

Varje år delar Region Östergötland ut kulturstipendier. De kan sökas inom alla
konst- och kulturområden och är riktade till professionella kulturskapare. Syftet är att stötta aktörer som är verksamma i länet och även uppmuntra till att bo och verka här för att på så sätt bidra till att stärka Östergötland som kulturlän.

Regionen delar ut fyra kultur- och utvecklingsstipendier på 40 000 kronor vardera, ett stipendium på 50 000 kronor till nyskapande projekt och ett arbetsstipendium på 100 000 kronor. På tisdagens fullmäktigesammanträde hölls den officiella utdelningen av 2022 års kulturstipendier.

Mohamed Sharara, tonsättare och musiker från Norrköping, är 2022 års arbetsstipendiat. Kultur- och utvecklingsstipendiaterna är Bettina Johansson, bildkonstnär och konsthantverkare (Ödeshög), Anders Carlborg, journalist, fotograf och filmare (Linköping/Stockholm), Sandy Harry Ceesay, författare och översättare (Linköping) och Anna Zimmerman – bildkonstnär och konsthantverkare (Valdemarsvik/Gryt).

Stipendiet för nyskapande projekt har tilldelats Magali Bancel, cirkusartist och regissör från Norrköping.

Ansökan för 2023 års kulturstipendier är öppen fram till den 20 april. Här finns mer information om hur ansökan och beslut om vilka som får stipendierna går till: https://utveckling.regionostergotland.se/ru/utvecklingsomraden/kultur/kulturstod/kulturstipendier Länk till annan webbplats.

Text: kommunikationsenheten

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier