region-ostergotland

Region Östergötland inrättar stort pris till unga kliniska forskare

Region Östergötland inrättar ett stort forskningspris för yngre kliniska forskare. Det omfattar både ett personligt pris och forskningsanslag på en miljon kronor årligen under tre års tid.

Syftet med det nya forskningspriset är att stimulera den framstående kliniska forskning som bedrivs i Region Östergötland. Det handlar om att särskilt uppmärksamma personer som framgångsrikt kombinerar kliniskt arbete med klinisk forskning av hög kvalitet.

– Det känns väldigt roligt att regionstyrelsen i dag har beslutat att inrätta Region Östergötlands pris till framstående yngre klinisk forskare. Den kliniska, patientnära forskningen spelar en oerhört viktig roll i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Vi vill stimulera unga forskare att kombinera kliniskt arbete med forskning. Vi vill också ta ansvar för att resultaten implementeras i vården, och blir till nytta för patienterna, säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M).

Den som utses får ett personligt pris på 100 000 kronor och forskningsanslag om en miljon kronor per år under tre år. Regionstyrelsen har beslutat att kostnaden hanteras inom regionen budget för forskning och utveckling (FoU).

Priset kan ges till personer som är under 45 år, har disputerat och har minst 30 procents anställning i Region Östergötland eller någon av de verksamheter som regionen har upphandlat. Det är regionens verksamhetschefer, centrumchefer och vårddirektörer som kan nominera till priset. Regionstyrelsen beslutar om pristagare efter förslag av en priskommitté bestående av forskningsdirektören, dekanus för medicinska fakulteten vid Linköpings universitet, minst tre ledamöter från universitetssjukhus utanför Region Östergötland och två representanter för patient- och invånarintressen.

Text: kommunikationsenheten

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier