region-ostergotland

1177 direkt – ny digital ingång till vården införs i Östergötland

Under våren inför Region Östergötland en ny digital ingång till hälso- och sjukvården.
I den nya tjänsten 1177 direkt kan invånaren starta sitt ärende digitalt istället för att ringa sin vårdcentral, svara på frågor om sina symtom och få möjlighet att chatta med vårdpersonal.

– Det ska vara enkelt att få kontakt med hälso- och sjukvården. Genom att använda digitaliseringens möjligheter vill vi öka tillgängligheten till första linjens vård och skapa bättre förutsättningar för att hantera enkla vårdärenden på ett snabbt och effektivt sätt, säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M).

1177 direkt nås via webbplatsen 1177.se och kommer att införas på alla vårdcentraler i Östergötland under våren. Först ut är vårdcentralerna i den västra länsdelen, som successivt inför tjänsten under de närmaste veckorna. Sedan följer vårdcentralerna i den centrala och sist den östra länsdelen. Under maj kommer också en central ingång för 1177 direkt att startas. Även regionens rehabverksamheter inför tjänsten under våren.

Vid kontakt med 1177 direkt får den vårdsökande svara på ett antal frågor om sina symtom och behov av vård.

– En förhoppning är att 1177 direkt ska avlasta telefonrådgivningen och frigöra utrymme till fysiska besök för dem som behöver det, säger Marie Morell.

1177 direkt är upphandlad i ett nationellt samarbete mellan tio regioner och Inera. Införandet sker successivt och ser lite olika ut i regionerna.

Text: kommunikationsenheten

 

Så fungerar 1177 direkt

1177 direkt nås via 1177.se och via knappval på telefon de hos de vårdcentraler som erbjuder den. Den som behöver hjälp loggar först in med e-legitimation och svarar på frågor om sina symtom. Tjänsten gör en automatisk bedömning och prioritering. För vissa kan det räcka med råd om vad man kan göra själv. Andra kan behöva en personlig kontakt, och slussas vidare till en chatt som bemannas av vårdpersonal. Vid behov kan patienten erbjudas videosamtal eller bokas in till ett fysiskt eller digitalt besök.

Det går att påbörja sitt ärende när som helst på dygnet och svara på de förberedande frågorna. Chatten följer till en början vårdcentralernas öppettider och bemannas under vardagar 8-16.30. Så småningom kommer tjänsten att breddas, genom att erbjuda chatt med vårdpersonal även på kvällstid och helger via en central ingång.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier