region-ostergotland

Aktuella EU-frågor i årsöversikt

Nu är årets upplaga av Region Östergötlands EU-årsöversikt klar. Den lyfter fram aktuella händelser i EU ur ett östgötskt perspektiv. Nytt för i år är att översikten finns i ett blädderbart webbformat.

Varje år tar Region Östergötlands EU-kontor i Bryssel fram en årsöversikt och 2023 års version är nu klar. Översikten tar upp EU-frågor ur ett östgötskt perspektiv och vänder sig främst till tjänstepersoner och politiker i länet liksom till medarbetare i Region Östergötland, men också till allmänheten.

– Framförallt är syftet att sprida kunskap om EU. Vi vill lyfta fram vad som är relevant för Östergötland och visa hur EU påverkar länet och hur vi kan påverka EU. Det handlar även om att visa betydelsen av att vi har ett EU-kontor i Bryssel, säger Stina Brask-Nilsen, praktikant och informationsansvarig vid Region Östergötlands EU-kontor.

Årsöversikten tar upp en del av vad som hände under förra året, men blickar främst framåt. Översikten beskriver bland annat EU:s långsiktiga utveckling och EU-kommissionens arbetsprogram för 2023. Områden som hälso- och sjukvård, miljö och klimat, forskning och innovation, transport och smarta städer, kultur och socialpolitik lyfts fram i årsöversikten.

Rollen som ordförandeland

– Eftersom Sverige tog över rollen som ordförandeland i EU:s ministerråd i januari finns det också ett avsnitt om det. Stycket tar upp vad det kommer att innebära under det halvår som vi har ordförandeskapet, förklarar Stina Brask-Nilsen.

Några av de områden som regionen kommer att bevaka särskilt och bedriva påverkansarbete kring under 2023 beskrivs. Det rör exempelvis EU-kommissionens förslag om ett europeiskt hälsodataområde (EHDS) – där regionen hittills har fört ett aktivt arbete med att analysera förslaget som till exempel handlar om hur hälsodata ska regleras för att kunna delas på ett säkert sätt i framtiden. Ett annat exempel är hållbarhet inom hälso- och sjukvården som regionen kommer att fortsätta sitt påverkansarbete kring.

EU-årsöversikten finns i både digital och tryckt form. Nytt för i år är att den digitala versionen finns i ett blädderbart format, utöver i ett pdf-format.

EU-årsöversikt 2023 Länk till annan webbplats.

Text: Cecilia Ottosson

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier