region-ostergotland

Konditionsträning efter mildare stroke bra för återhämtning

Person i vårdkläder som står i en korridor
Klas Sandberg, sjukgymnast på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Konditionsträning som startar tidigt efter en mildare stroke kan påverka återhämtningen positivt. Det visar en nyligen publicerad avhandling av Klas Sandberg, sjukgymnast på medicinkliniken vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Avhandlingen bygger på två studier. I den ena ingick 56 patienter som haft en mild stroke, samtliga hade vårdats på Vrinnevisjukhusets strokeenhet. I studien fick ett slumpmässigt urval av dessa patienter börja konditionsträna tre veckor efter att de insjuknat, övriga konditionstränade inte. Konditionsträningen genomfördes i grupp två gånger i veckan under 12 veckor och skedde under övervakning för att kontrollera att de som tränade kom upp i rätt ansträngningsgrad.

– Patienterna uttryckte en oro för att blodtrycket skulle öka av träningen. Men vår studie visade att blodtrycket inte påverkades negativt av träningen, säger Klas Sandberg.

Studien visade däremot att återhämtningen hos de som konditionstränade var bättre än hos de som inte gjorde det.

– När vi jämförde de som tränat och de som inte tränat såg vi att såväl konditionsvärdet som gångförmågan förbättrades mer hos de som konditionstränat. De patienter som tränade upplevde även en positiv påverkan på livskvaliteten, säger Klas Sandberg.

Den andra studien omfattade 56 patienter som vårdades på Vrinnevisjukhuset och Höglandssjukhuset i Eksjö med en svårare stroke. Vissa av dessa patienter fick påbörja individuell träning i form av sängcykling två dagar efter sin stroke och genomförde träningen vid 15 tillfällen. Den här studien visade ingen förbättring av gångförmågan för de som tränade jämfört med de som inte gjorde det.

Text: kommunikationsenheten

Om avhandlingen

Vrinnevisjukhusets strokeenhet har ingått i olika forskningsstudier inom strokevård vid Linköpings universitet sedan början av 2000-talet.

Studierna som avhandlingen bygger på pågick under åren 20111-2018.

Klas Sandberg disputerade 17 februari 2023 med avhandlingen
Effects of exercise in different phases after stroke Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier