region-ostergotland

Uppföljning av hjärtstoppspatienter ger tidigare fortsatt vård

Nu börjar Region Östergötland följa upp alla patienter som överlevt ett hjärtstopp. De som behöver stöd och rehabilitering ska hittas tidigare genom hjärtstoppsmottagningar på länets tre sjukhus.

– Det är vanligt att de som har överlevt ett hjärtstopp får kognitiva eller emotionella svårigheter. Om vi kan identifiera de patienterna tidigt kan de snabbare få den vård de har behov av, säger Annette Waldemar, specialistsjuksköterska vid kardiologiska kliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Det ska göras vid nystartade hjärtstoppsmottagningar i anslutning till de hjärtmottagningar som finns på länets tre sjukhus. Ett gemensamt vårdprogram har tagits fram så att alla patienter som överlevt hjärtstopp och närstående ska få en enhetlig uppföljning och vård i regionen. Den strukturerade uppföljningen – som Region Östergötland inför som en av de första regionerna i landet – erbjuds inom en till tre månader vid det sjukhus som patienten tillhör.

– Vi hoppas hinna träffa patienterna redan under vårdtiden för en första kontakt och ge dem en informationsfolder om livet efter hjärtstopp, säger Sofia Schelin, specialistsjuksköterska på hjärtmottagningen vid medicinska specialistkliniken på Lasarettet i Motala.

Ångest och oro vanligt

Vid uppföljningsbesöket möter patienten och eventuell närstående oftast en sjuksköterska, kurator eller rehabkoordinator. Läkare och fysioterapeuter finns att tillgå. Personalen tar reda på om patienten fått tillräcklig information om hjärtstoppet liksom om hen har sömnproblem eller har haft fysiska, emotionella eller kognitiva svårigheter efter hjärtstoppet.

– Många som haft hjärtstopp eller är närstående har ångest till följd av vad de upplevt och känner stor oro för att det ska hända igen. Hjärntrötthet och koncentrationssvårigheter är också vanligt och om det upptäcks tidigt kan återgången till arbetet anpassas, säger Annette Waldemar.

Patienter och närstående som behöver fortsatt vård erbjuds det på sjukhusen eller i primärvården. Patienter med svåra problem remitteras till rehabiliteringsmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

Text: Cecilia Ottosson

Hjärtstopp och hjärtstoppsmottagningar

Bakgrunden till hjärtstoppsmottagningarna är riktlinjer från Svenska rådet för hjärt-lungräddning (HLR-rådet) och European resuscitation council. Enligt dem ska alla som överlevt ett hjärtstopp erbjudas en strukturerad uppföljning så att vården kan hitta de som behöver extra stöd eller rehabilitering.

Omkring 400 personer i Östergötland drabbas av hjärtstopp varje år. Cirka 35 procent av de som får hjärtstopp på sjukhus överlever och cirka 10 procent av de som får hjärtstopp på annan plats.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier