region-ostergotland

Nytt uppdrag inom nationell högspecialiserad vård till Östergötland

Region Östergötland har fått ytterligare ett tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård. Denna gång handlar det om vård vid könsdysfori.

Socialstyrelsens nämnd för nationell högspecialiserad vård har fattat beslut om nya tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård. Region Östergötland är en av tre regioner som får tillstånd inom området könsdysfori.

– Det är ett glädjande besked. Den högspecialiserade vården är viktig för den fortsatta forskningen och utvecklingen av sjukvården vid Universitetssjukhuset i Linköping och hela regionen. Nationell högspecialiserad vård är ett led i att stärka vårdkedjan för personer med könsdysfori och skapa en likvärdig vård över landet, säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M).

"Komplext område"

Utöver Östergötland får även Region Stockholm och Västra Götalandsregionen tillstånd att bedriva vård inom området könsdysfori. De tre regionerna ska också samverka parvis med tre andra regioner. Region Östergötland kommer att bygga upp samverkan med Region Skåne.

– Könsdysfori är ett komplext område, som bygger på nära samverkan mellan en rad olika medicinska discipliner, exempelvis psykiatri, endokrinologi, plastikkirurgi, öron-näsa-hals och logopedi. Universitetssjukhuset i Linköping har sedan många år en spetskompetens inom könsbekräftande kirurgi och flera andra områden relaterade till könsdysfori, vilket det här nya tillståndet bekräftar. Vi ser fram emot att bygga upp en stark verksamhet tillsammans med Region Skåne, säger Johan D Söderholm, medicinsk rådgivare med ansvar för Region Östergötlands ansökningar till nämnden för högspecialiserad vård.

Fler uppdrag

Nationell högspecialiserad vård är vård som är komplex eller sällan förekommande och som får bedrivas vid som mest fem enheter i landet.

Region Östergötland har tidigare fått tillstånd för nationell högspecialiserad vård inom området osteogenesis imperfekta (en form av ärftlig benskörhet), neuromuskulära sjukdomar, vulvacancer och rekonstruktiv kirurgisk behandling för kvinnor med svåra skador efter förlossning. Dessutom har regionen tillstånd för vård vid svåra brännskador, som övergått från det tidigare systemet med rikssjukvård.

Två ytterligare ansökningar är på väg, inom högisoleringsvård vid allvarliga smittsamma sjukdomar och inom svåra hudsymtom.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier