region-ostergotland

US bland världens bästa sjukhus

Universitetssjukhuset i Linköping (US) rankas som ett av de 250 bästa sjukhusen i världen. Enligt en sammanställning som tidskriften Newsweek har gjort listas US på plats 176.

Tidningen Newsweek har för femte året listat världens bästa sjukhus. Rankningen omfattar över 2 300 sjukhus i 28 länder. Universitetssjukhuset i Linköping (US) placerar sig på plats 176 på ”Worlds Best Hospitals 2023”.

– Det är mycket glädjande att US placerar sig på plats 176 i en jämförelse mellan över 2 000 sjukhus i världen. Vi är förstås stolta över att vi har en vård som står sig så bra ur ett internationellt perspektiv, säger Ninnie Borendal Wodlin, vårddirektör i Region Östergötland.

Sjukhusen rangordnas efter fyra kriterier: medicinska resultat, resultat i patientenkäter, rekommendationer från experter – som läkare och chefer inom sjukvården – och användningsgraden av patientrapporterade utfallsmått – hur patienterna skattar nyttan av behandlingen och sin livskvalitet efter att de fått vård.

Goda resultat och hög kompetens

– Vi har goda medicinska resultat över tid och vi vet också att vi har en mycket hög kompetens på omvårdnadssidan, säger Ninnie Borendal Wodlin.

Det är första gången som Newsweek pekar ut den individuella placeringen för de 250 främsta sjukhusen i världen. Tidigare hade plats 151 till 250 inte någon inbördes rankning och förra året fanns US i den gruppen.
Bland de svenska sjukhusen på listan placerar sig US på femte plats. Bästa svenska sjukhus är Karolinska Universitetssjukhuset i Solna på sjätte plats. Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg placerar sig på plats 84, Akademiska sjukhuset i Uppsala på plats 85, Skånes universitetssjukhus i Lund på plats 159 och Norrlands universitetssjukhus i Umeå på plats 194.

Text: Cecilia Ottosson

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier