region-ostergotland

Ansöker om nya tillstånd för nationell högspecialiserad vård

Region Östergötland ansöker om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom ytterligare två områden. Det handlar om högisoleringsvård vid högsmittsamma sjukdomar och vård av svåra hudsymtom.

Regionstyrelsen har idag beslutat att skicka in ytterligare två ansökningar om att få bedriva nationell högspecialiserad vård till Socialstyrelsen.

– Att bedriva nationell högspecialiserad vård har stor betydelse för Region Östergötland, dels för att kunna erbjuda högkvalitativ universitetssjukvård nära östgötarna, dels för forskning, kompetensförsörjning och för Östergötlands attraktivitet. Det är också nödvändigt för universitetssjukhusets utveckling och fortlevnad och därmed även för invånare i hela Sydöstra sjukvårdsregionen, säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M).

Den ena ansökan gäller högisoleringsvård, som enligt beslut från Socialstyrelsen ska bedrivas på maximalt två enheter i Sverige. Universitetssjukhuset i Linköping har sedan länge haft möjlighet att vårda patienter med bekräftad eller misstänkt högsmittsam allvarlig infektion och utvecklat en unik kompetens inom högisoleringsvård och -transport. Förutsatt att Region Östergötland får uppdraget kommer högisoleringsenheten vid infektionskliniken att byggas om enligt en standard som innebär de modernaste och bäst anpassade lokalerna för denna typ av vård i Sverige. Dagens beslut att ansöka om tillstånd innebär också att regionstyrelsen kommer att avsätta ekonomiska medel för uppstart av enheten, ständig beredskap av vårdteam och extra resurser när patienter behöver vårdas på enheten.

Den andra ansökan gäller högspecialiserad vård av svåra hudsymtom, exempelvis svårläkta sår och böldbildningar. Även här kommer regionstyrelsen att avsätta extra medel för kompetensförstärkning och uppstart av verksamheten.

Region Östergötland har hittills fått fem tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård. Det gäller för områdena avancerad rekonstruktiv kirurgi för kvinnor som drabbats av skador i underlivet vid förlossning, neuromuskulära sjukdomar, medfödd benskörhet (osteogenesis imperfecta), behandling av vulvacancer och vård vid svåra brännskador.

Det är nämnden för nationell högspecialiserad vård vid Socialstyrelsen som fattar beslut om tillstånden.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier