region-ostergotland

Vårdval inom samtalsbehandling förbereds

Tillgången till samtalsbehandling inom specialiserad öppenvårdspsykiatri behöver öka. Därför planerar Region Östergötland att införa ett vårdval på området.

Samtalsbehandling inom specialiserad öppenvårdspsykiatri för depression och ångest är sedan december 2021 upphandlad. Region Östergötland har i nuläget avtal med åtta privata aktörer och andelen som fått behandling vid depression och ångest har ökat från 20 till 22 procent. Det är i cirka sex månaders väntetid till samtalsbehandling.

– Vi ser att behovet av samtalsbehandling är större än vad som är möjligt att möta utifrån upphandlingen. Vi vet också att långa väntetider kan vara oerhört påfrestande för den här patientgruppen. Med ett införande av vårdval kan vi få fler leverantörer i länet och på så sätt öka tillgängligheten och valfriheten för patienterna, säger Fredrik Sjöstrand (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN).

En regelbok för auktorisation ska tas fram inför det formella beslutet att införa vårdval. Det ska också göras en analys av vilka konsekvenser vårdvalet kan få för den regiondrivna öppenvårdspsykiatrin.

Ny tandvårdsupphandling

Vid dagens sammanträde har HSN också beslutat att genomföra en ny upphandling av uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade som omfattas av regionens tandvårdsstöd. Det nuvarande avtalet går ut vid årsskiftet.

Den uppsökande verksamheten styrs av i tandvårdslagen och tandvårdsförordningen. Verksamheten riktar sig till personer som har ett långvarigt och omfattande personligt vård- och omvårdnadsbehov. Patientavgiften för nödvändig tandvård är densamma som inom den öppna hälso- och sjukvården. I dag är det cirka 11 100 personer i länet som har rätt till nödvändig tandvård.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier