region-ostergotland

Invånarnas förtroende för sjukvården fortsatt högt

En sjukvårdsklädd person som ska ta prov på en patient

En majoritet av invånarna i Östergötland anser sig ha tillgång till den vård de behöver och stort förtroende för hälso- och sjukvården. Det visar 2022 års hälso- och sjukvårdsbarometer.

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell enkätundersökning om befolkningens attityder till svensk hälso- och sjukvård. I dag presenterades 2022 års resultat.

Generellt för hela landet och även Östergötland är siffrorna i hälso- och sjukvårdsbarometern för 2022 lägre än 2020 och 2021, och därmed tillbaka på samma nivå som före pandemin.

Inom nästan alla områden är invånarna i Östergötland mer nöjda med vården än rikssnittet. 87 procent anser sig ha tillgång till den vård de behöver. Snittet i riket ligger på 85 procent. 69 procent av östgötarna uppger att de har ett stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården, vilket också är över rikssnittet 62 procent.

– Det är viktigt att invånarna har förtroende för hälso- och sjukvården, och positivt att en jämförelsevis stor andel av östgötarna uppger att de har det. Vi ser också höga resultat hos våra grannregioner i den sydöstra sjukvårdsregionen, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland.

I Östergötland svarar 78 procent att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för sjukhusen, vilket kan jämföras med 71 procent i riket. Andelen som anser att väntetiderna till besök och behandling är rimliga är 56 procent är i Östergötland och 48 procent i riket.

62 procent uppger att de har förtroende för vårdcentralerna, vilket motsvarar rikssnittet. 70 procent anser att väntetiderna till primärvården är rimliga, att jämföra med rikssnittet 63 procent.

Enkäten innehåller också frågor om digitala vårdtjänster. 44 procent av östgötarna är positivt inställda till att få vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik och 54 procent är positiva till större möjligheter att vårdas hemma genom hembesök varvat med stöd av digital teknik. 80 procent är positivt inställda till att använda 1177:s e-tjänster.

– Att erbjuda bra och användarvänliga digitala tjänster som invånarna känner sig trygga med är en viktig del i omställningen av hälso- och sjukvården, säger Lena Lundgren.

Vårdbarometern undersöker också befolkningens förtroende för regionernas sätt att hantera coronapandemin. I Östergötland har 74 procent av invånarna mycket eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvårdens hantering av pandemin, vilket är strax över rikssnittet.

Män och personer över 60 år har generellt större förtroende för hälso- och sjukvården än kvinnor och yngre. Personer som skattar sin hälsa som bra eller mycket bra har också större förtroende för vården än med de som skattar sitt allmänna hälsotillstånd som dåligt eller mycket dåligt.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier