region-ostergotland

IT-problemen åtgärdade

Region Östergötland har avvecklat särskild sjukvårdsledning och är åter i normalläge efter att under helgen ha hanterat de IT-problem som inträffade i fredags morse. Orsaken till störningarna var fel i hårdvara.

Region Östergötland och de tre sjukhusen har sedan IT-problemen inträffade på fredagsmorgonen haft särskild sjukvårdsledning som varit i stabsläge. Ett stort antal IT-system som används i sjukvården har varit påverkade och vårdverksamheterna har arbetat med reservrutiner.

Störningarna är inte kopplade till någon yttre cyberattack utan orsakades av hårdvarufel. Felaktiga komponenter har under helgen bytts ut och systemen har successivt startats om.

Vid lunchtid under måndagen fungerade återigen samtliga system enligt ordinarie rutiner och särskild sjukvårdsledning kunde avvecklas.

­– Vi är mycket IT-beroende i dagens sjukvård och det är av största vikt att det finns väl fungerande reservrutiner i dessa lägen. Störningarna har medfört en extra belastning på sjukvården och dess stödverksamheter, och det är många som har arbetat hårt för hitta och åtgärda felen och upprätthålla vårdverksamheten, säger Anita Mohall, medicinskt ansvarig i regional särskild sjukvårdsledning.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier