region-ostergotland

Stabslägen på grund av störningar i flera vårdsystem

Region Östergötland har sedan tidigt på fredagsmorgonen driftstörningar i flera vårdsystem. Regionen har etablerat särskild sjukvårdsledning och befinner sig i regionalt stabsläge och lokala stabslägen på de tre sjukhusen.

– Det är många, både i vården och i stödverksamheterna, som har en hög arbetsbelastning till följd av det här och det påverkar också vissa patientflöden. Vi måste kraftsamla tillsammans för att säkerställa att våra patienter får den vård de behöver, säger Rickard Lundin, säkerhetschef i regionen och sjukvårdsledare i staben.

Felsökning och åtgärdsarbete pågår. Störningarna beror inte på någon cyberattack utan kan kopplas till ett fel i regionens hårdvara.

Under lördagsförmiddagen påbörjades förberedelser för återstart av de mest patientkritiska IT-systemen. Arbetet med förberedelse för återstart av övriga påverkade system pågår parallellt.

– Vi har jobbat efter inriktningen att så snabbt som möjligt få de mest kritiska vårdsystemen att fungera, men det måste ske på ett säkert och kontrollerat sätt. Fram till dess behöver reservrutiner användas, säger Rickard Lundin.

Särskild sjukvårdsledning kommer att kvarstå åtminstone fram till söndag förmiddag.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier