region-ostergotland

Precisionsmedicinskt laboratorium samlar kompetensen

Två personer som står vid en maskin som lyser.
Tobias Strid (till vänster), verksamhetschef för det precisionsmedicinska laboratoriet, och Andreas Käll (till höger), chef för verksamhetsområdet Laboratoriemedicin i Region Östergötland.

Nu stärker Region Östergötland sin position när det gäller precisionsmedicin och precisionshälsa. Sedan årsskiftet är kompetensen samlad i ett precisionsmedicinskt laboratorium som ska driva på utvecklingen inom det laborativa området.

Precisionsmedicin och precisionshälsa är ett samlingsbegrepp för nya diagnosmetoder och medicinska tekniker som gör det möjligt att skräddarsy vård och behandling utifrån varje individs förutsättningar och behov. En av teknikerna som har gjort precisionsmedicin möjligt är gensekvensering där man tar ett biologiskt prov från en patient och kör det i en sekvenseringsmaskin som läser av och kartlägger delar av eller hela patientens DNA.

– Med hjälp av gensekvensering kan man ställa diagnos eller avgöra vilket läkemedel som passar just den individen bäst vid exempelvis cancer, säger Tobias Strid, verksamhetschef för det precisionsmedicinska laboratoriet.

Snabb utveckling

Gensekvensering används i dag inom de flesta laboratoriemedicinska specialiteter för vissa typer av analyser. Men utvecklingen går oerhört snabbt inom området och därför har Region Östergötland nu valt att satsa på ett precisionsmedicinskt laboratorium. Det nya laboratoriet samlar kompetens och utrustning inom området genomik, och kommer att samverka med alla laboratoriemedicinska specialiteter.

– Precisionsdiagnostik kräver avancerad utrustning och specifik kompetens för att tolka data, säger Tobias Strid. Med ett precisionsmedicinskt laboratorium kan vi koncentrera resurser, satsningar och kompetens till en verksamhet. Det innebär att vi kan driva utvecklingen inom det här området på ett tydligare sätt.

Genom att samla resurserna inom området ökar möjligheterna att svara upp mot vårdens behov, vilket ger Region Östergötland förutsättningar att driva en vård som ligger i nationell framkant. Analyser inom området precisionsmedicin är exempelvis en förutsättning för flera av de uppdrag Region Östergötland har från Socialstyrelsen att driva nationell högspecialiserad vård.

– Med en nära samverkan med både medicinska och laboratoriemedicinska specialiteter kan vi utveckla fler analyser som är prioriterade av vården, säger Tobias Strid. Vi samverkar i hela Sydöstra sjukvårdsregionen inom det här området.

– Sammantaget innebär satsningen att vi får större förutsättningar att bota och förebygga sjukdom än i dag. I slutändan gör det att vi kan ge bästa möjliga vård till patienterna.

Höga krav på utrustning

Stina Garvin är överläkare och docent inom klinisk patologi och arbetar med analyser av cell- och vävnadsprover på cancertumörer.

– Den här diagnostiken ställer höga krav på utrustning, IT-infrastruktur och kompetens, säger hon. Om vi ska kunna möta behoven och utnyttja de möjligheter som finns med exempelvis modern cancerbehandling måste vi tänka nytt. Mina förhoppningar är att vi genom den här satsningen har större möjligheter att lära oss av varandra och utveckla vården tillsammans.

Text: kommunikationsenheten

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier