region-ostergotland

Åter normalläge efter telefonistörning

Under onsdagsförmiddagen påverkades Region Östergötland av en driftstörning i telefoni och internet. Orsaken var en driftstörning hos Telia, som nu är åtgärdad.

– Det var en driftstörning hos Telia som påverkade oss. Med tanke på omvärldsläget valde vi att gå upp i stabsläge, men det visade sig ganska snart att alla system fungerade normalt och därmed avvecklade vi särskild sjukvårdsledning, säger Andreas Westöö, stabschef i regional sjukvårdsledning.

Region Östergötland klassade störningarna som en särskild händelse och etablerade särskild sjukvårdsledning på regional nivå och på lokal nivå på Universitetssjukhuset i Linköping. Stabsläget kunde avvecklas efter knappt två timmar. Dock kan det under en tid förekomma begränsad påverkan i telefonkapaciteten.

Varken Vrinnevisjukhuset i Norrköping eller Lasarettet i Motala rapporterade någon påverkan.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier