region-ostergotland

Vårdval införs inom gynekologi

Region Östergötland inför vårdval inom öppenvård för gynekologi. Målet är att förbättra tillgängligheten och öka valfriheten för patienterna.

Det råder brist på specialister inom kvinnosjukvård, vilket bland annat innebär långa väntetider inom öppen specialiserad gynekologi. Även andelen privata regionfinansierade gynekologer har under en längre tid minskat i antal. Hälso- och sjukvårdsnämnden har idag därför beslutat att införa vårdval inom öppenvård för gynekologi.

– Många kvinnor är inte bekväma med att göra gynundersökningar på vårdcentralen och för dem behöver alternativ och valmöjligheter finnas. Därför är jag glad över att vi nu har fattat det här beslutet som ett första steg i att införa vårdval inom gynekologi, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Fredrik Sjöstrand (M).

Nästa steg blir att genomföra en riskanalys och ta fram en regelbok för auktorisation och ett system för ersättning till dem som ingår i vårdvalet.

Vård efter övergrepp avgiftsfri

Hälso- och sjukvårdsnämnden har idag också beslutat att avgiftsbestämmelserna ska förtydligas så att det framgår att vård i samband med våldtäkt/sexuellt övergrepp är avgiftsfri för patienten.

Det har framkommit att hälso- och sjukvårdsverksamheterna upplever att det finns otydligheter i den befintliga skrivningen kring avgifter för vård i samband med våldtäkter/sexuella övergrepp. Kvinnoklinikerna på Universitetssjukhuset och Vrinnevisjukhuset har gjort tolkningen att all sådan vård är avgiftsfri för patienten. Ett fåtal kliniker har, i avsaknad av vägledning, valt att fakturera patienten.

– Det är bra att vi nu är tydliga med att det inte ska tas ut avgift vid den här typen av vård och att det kommer hanteras lika vid alla kliniker, säger Fredrik Sjöstrand.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier