region-ostergotland

Dags att söka Forsknings-ALF 2024

Nu kan de som är disputerade och anställda i Sydöstra sjukvårdsregionen eller vid Linköpings universitet söka medel inom Forsknings-ALF. Utlysningen öppnar den 1 januari 2023 och stänger den 10 februari 2023.

Forsknings-ALF utlyses årligen i samverkan mellan Region Östergötland och Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet, i syfte att finansiera klinisk forskning med hög kvalitet som utgår från Linköpings universitet.

Utlysningen riktar sig till disputerade medarbetare som vill söka projektmedel för ett, två eller tre år framåt med start 2024. Huvudsökande ska vara anställd i Sydöstra sjukvårdsregionen eller vid Linköpings universitet. Det finns även speciellt avsatta medel som kan sökas av disputerade läkare anställda på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, i Region Jönköpings län och i Region Kalmar län.

Utlysningen öppnar den 1 januari och stänger den 10 februari 2023.

Mer information finns i Researchwebb Länk till annan webbplats.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier