region-ostergotland

Brännskadecentrum utbildar EU-team

Vid en större brännskadekatastrof i Europa behöver europeiska länder samarbeta om patienter och vårdplatser. Brännskadecentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping är just nu med och utbildar europeiska team som snabbt ska kunna sättas in vid masskadesituationer vid bränder.

Den avancerade brännskadevården är koncentrerad till ett fåtal platser i varje land i Europa. I Sverige är det Universitetssjukhuset i Linköping och Akademiska i Uppsala som har det nationella uppdraget att driva högspecialiserad brännskadevård. Men antalet intensivvårdsplatser är få, totalt fyra i Sverige, och medelvårdtiden för brännskador lång.

– Kapaciteten räcker inte vid en större brandkatastrof, säger Folke Sjöberg, professor och överläkare vid Brännskadecentrum på Universitetssjukhuset i Linköping. Vi måste samarbeta över större områden. Därför tog vi först fram en nationell larmplan, som vi sedan har utvidgat till ett samarbete i Norden.

– De flesta länder i Europa saknar tillräcklig kapacitet nationellt om det inträffar en större brännskadeolycka. Så nästa steg var att vi från Linköping, tillsammans med framför allt kollegorna från Bergen (Stian Almeland) och Paris (Thomas LeClerc), som båda varit centrala i projektledningen, presenterade en plan för hela EU om att samarbeta vid masskadesituationer.

På plats inom 24 timmar

Bakgrunden till planen är erfarenhet från flera större brandkatastrofer, bland annat den i Göteborg 1998. Tanken är att en europeisk insatsstyrka ska kunna vara på plats inom 24 timmar om en liknande händelse inträffar i något europeiskt land.

– Planen innebär att patienterna tas omhand lokalt tills teamet är på plats. När teamet är på plats går de igenom patienterna, selekterar och fördelar dem på vårdplatser på brännskadecertifierade enheter i hela EU.

Just nu utbildas ett 20-tal team med deltagare från bland annat Universitetssjukhuset i Linköping. Folke Sjöberg och hans kollegor Moustafa Elmasry och Laura Pompemaier, båda överläkare på Hand- och plastikkirurgiska kliniken, har varit med och hållit i hela utbildningen. Tre tillfällen har redan arrangerats, det fjärde hålls i mars.

– Vi tränar teamen i regelverket, i omhändertagandet och i selekteringen av patienter. Tanken är att teamen ska sättas samman av deltagare från olika länder, beroende på vilka som snabbast kan åka, säger Folke Sjöberg.

– När utbildningarna är klara ska EU ska fatta det slutgiltiga beslutet och vi räknar med att kunna gå i skarp drift under 2023. Målet med den här EU-planen är kunna samordna brännskadevården vid masskadesituationer så att vi kan uppnå samma behandlingsresultat som i vardagen.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier