region-ostergotland

Region Östergötland får tillstånd för nationell högspecialiserad vård av vulvacancer

Region Östergötland har tilldelats ytterligare ett tillstånd för nationell högspecialiserad vård. Tillståndet gäller behandling av vulvacancer.

Nämnden för nationell högspecialiserad vård fattade den 14 december beslut om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom fyra olika områden. Ett av områdena var Kurativt syftande behandling av vulvacancer, där Region Östergötland, tillsammans med Region Skåne, Region Stockholm och Västra Götalandsregionen tilldelades tillstånd. Nationell högspecialiserad vård är vård som är komplex eller sällan förekommande och som får bedrivas vid som mest fem enheter i landet.

– Det är ett mycket positivt besked. Den högspecialiserade vården är viktig för Universitetssjukhuset och för hela regionens sjukvård, säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M).

Region Östergötland har sedan tidigare ett nationellt uppdrag inom vård vid vulvacancer och tar emot cirka 20 procent av patienterna i landet. Verksamheten kommer nu att fortsätta bedrivas som tidigare, men med formellt tillstånd inom Socialstyrelsens modell för nationell högspecialiserad vård.

– Beslutet innebär en bekräftelse på att vi bedriver god vård och behandling för kvinnor med vulvacancer, kombinerat med utvecklingsarbete och forskning inom området. Det är glädjande att patienterna får fortsatt tillgång till en mycket välfungerande utredning och högkvalitativ behandling inom den redan etablerade nationella vårdenheten, säger Johan D Söderholm, professor i kirurgi och medicinsk rådgivare med övergripande ansvar för nationell högspecialiserad vård inom Region Östergötland.

Sedan tidigare har Region Östergötland fått tillstånd för nationell högspecialiserad vård inom området osteogenesis imperfekta (en form av ärftlig benskörhet), av patienter med neuromuskulära sjukdomar samt rekonstruktiv kirurgisk behandling för kvinnor med förlossningsskador. Dessutom har regionen tillstånd för vård vid svåra brännskador, som övergått från det tidigare systemet med rikssjukvård till modellen för nationell högspecialiserad vård.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier