region-ostergotland

Ansträngt i vården – viktigt att motverka smittspridning

Läget i sjukvården i länet är just nu mycket ansträngt. Antalet fall av influensa, RS-virus och covid-19 ökar snabbt, samtidigt som det är brist på vårdplatser på sjukhusen.

Region Östergötland uppmanar allmänheten att vara noga med att följa rekommendationerna för att därigenom bidra till att bromsa smittspridningen.

— Vi kan alla hjälpas åt för att ge vårdens medarbetare bättre förutsättningar att ta hand om dem som är i störst behov av vård, säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M).

De senaste veckorna har trycket på sjukvården blivit allt högre. En av orsakerna är den snabba ökningen av virusinfektioner som influensa, RS-virus och vinterkräksjuka. Det är också allt fler som insjuknar i covid-19. I dagsläget vårdas ett 100-tal patienter med covid-19 på länets sjukhus och en allt större andel av dem är inlagda på grund av covid-19. Även vårdcentralerna och 1177 på telefon har ett högt söktryck.

Högsäsong för virusinfektioner i kombination med en långvarig vårdplatsbrist innebär ett svårt läge för sjukhusen.

– Våra medarbetare arbetar under hårt tryck och tuffa förutsättningar, men gör ett fantastiskt jobb för att ta hand om patienterna, trots att många fortfarande saknar återhämtning efter pandemin, säger regiondirektör Krister Björkegren.

På grund av det pressade läget skjuts nu delar av den planerade vården upp för att frigöra resurser till sådant som inte kan vänta. Exempelvis är det under den här veckan stopp för planerade, icke-akuta operationer på Universitetssjukhuset i Linköping.

– Vi har sedan länge ett svårt läge framför allt inom dygnet-runt-verksamheten, och det har den senaste tiden försämrats ytterligare. Vi arbetar intensivt för att på daglig basis hantera situationen på bästa sätt, och prioriterar den akuta sjukvården för att säkerställa att vi tar hand om de patienter som har störst behov av vård, säger vårddirektör Ninnie Borendal Wodlin.

Viktigt motverka smitta

Allmänheten kan hjälpa till att motverka smittspridning genom att följa de olika råd och rekommendationer som regionen och nationella myndigheter går ut med.

– Ett av de viktigaste råden är att stanna hemma och undvika sociala kontakter när man är sjuk. Det gäller även vid milda symtom. Vi uppmanar också alla att ta fasta på de erbjudanden om vaccination som finns. Det gäller både säsongsinfluensa och covid-19, säger smittskyddsläkare Britt Åkerlind.

För den som blivit sjuk och behöver vård finns det olika ingångar till vården utifrån vilka symtom man har. På regionernas gemensamma webbplats 1177.se finns råd om vård och behandling och om vad man kan göra själv. Man kan också vända sig till 1177 på telefon eller till vårdcentralen.

– Det är viktigt att inte uppsöka vårdmottagningar om man har luftvägssymtom eller kräksjuka och kan smitta andra. Då är det bättre att ta kontakt via telefon eller digitalt, säger Ninnie Borendal Wodlin.

Vid tecken på svår och akut sjukdom ska man inte vänta med att söka vård på akutmottagning eller ringa 112.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier