region-ostergotland

Beslut om höjt OB-tillägg för att underlätta bemanning

En höjd ersättning för arbete på obekväm tid (OB) för främst sjuksköterskor kommer att införas nästa år. Det beslutade regionstyrelsen på onsdagen. Syftet med den riktade satsningen är att underlätta bemanningen av dygnet-runt-verksamheten.

Region Östergötlands nya politiska ledning, som består av M, KD och L, har i sin treårsbudget för 2023-2025 avsatt 50 miljoner kronor till ett utökat OB-tillägg. Dagens beslut i regionstyrelsen innebär att OB-tillägget höjs med 75 procent vid arbete vardagnätter och helger. Förändringen gäller sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och biologer.

– Syftet med ett utökat OB-tillägg är att förbättra möjligheterna att bemanna de delar av sjukvården där bristen på främst sjuksköterskor gör det svårt att hålla de vårdplatser öppna som behövs. Ytterst handlar det här om att kunna ta hand om de patienter som behöver vårdas på sjukhusen, säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M).

Med anledning av det ekonomiska läget begränsas satsningen till 50 miljoner kronor.

– Vi är väl medvetna om att det finns andra yrkesgrupper där det kan vara svårt att bemanna arbetspassen, men det finns inte ekonomiskt utrymme att höja OB-tillägget för alla. Vi måste prioritera de yrkesgrupper som det är störst brist på och de tider då det svårast att bemanna, säger Marie Morell.

Höjningen kommer att börja gälla den 1 mars 2023 och ska utvärderas under 2025.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier